Entrar

T.610 177 177 | info@macdetectives.com | Licencia 2563 / Colegiado 525

Particular i Família

Investigacions d'àmbit domèstic i social

L´àmbit de la casa i la família mereix protecció, unes cures específiques i la detecció d´una relació extramatrimonial, infidelitat i conductes anòmales de la parella, així com el comportament i desenvolupament social dels infants.

Llegiu-ne més...

 

Arrendaments Urbans

El contrate d'arrendament de vivendes a residència habitual es regula per la llei 29/1994 d'arrendaments urbans, sense perjudici de les remissions que les disposicions primera i segona transició de la mateix decret 4104 / 24 de desembre de 1964 i l'article Reial decret llei 2/1985 de 30 d'abril.

 

Empreses

El factor humà és determinant en l'èxit i el desenvolupament de tota companyia.

A una empresa treballa un grup molt divers de persones que s'han de complementar en els seus esforços per a la realització de les tasques principals per assolir els resultats que busca l'organització. No obstant això, hi ha sempre algun treballador que fabrica problemes amb una actitud negativa que finalment soscava la moral de tot el grup i genera un entorn de treball conflictius.

Llegiu-ne més...

 

Localització Internacional de Persones i Menors

El conveni sobre els aspectes civils de substracció infantil internacional de menors (25-10-80), també conegut com el Tractat de l'Haia, pretén assegurar l´immediat retorn dels nens transferit o retinguts il•lícitament en qualsevol estat de contractació.

 

Assegurances

 

La crisi aguditza l'enginy, i en la majoria dels casos , enginy i picaresca van de la mà. Això és el que està succeint últimament amb alguns assegurats.

Llegiu-ne més...

 

Peritacions Judicials

L'evidència que proporciona una perícia judicial poden ser factors determinants d'aclarir uns fets, amb la finalitat darrera i crucial del procés judicial, contribuir a la formació de la íntima convicció del jutge sobre l'existència o inexistència del fet punible, en última instància, la veritat en el procés d'obtenció i, per tant, de la justícia. MacDetectius disposa d'experts especialistes en diferents àmbits amb una llarga experiència.

Llegiu-ne més...

 


Mac Detectives 2019 ©Todos los derechos reservados. | T. 610177177 | info@macdetectives.com | Licencia 2563 / Colegiado 525